Word een vriend van Jazz750

Beste Jazzliefhebber,

U begrijpt, dat het realiseren van de diverse activiteiten behoorlijk wat geld kost.

U draagt Jazz750 een warm hart toe en vindt het belangrijk, dat Jazz750 haar activiteiten kan continueren.

U kunt ons daarbij financieel ondersteunen door Vriend van Jazz750 te worden. Eigenlijk voelt u zich toch al vriend?

U kunt vriend worden met een jaarlijkse bijdrage van € 20,- (of meer) voor u alleen, of van € 30,- (of meer) als u samen met uw partner vriend wordt.

Wij nodigen u jaarlijks d.m.v. een mail uit om het bedrag aan ons te voldoen.

Wij hopen van harte, dat u vriend wordt van Jazz750 door zich aan te melden via het onderstaande formulier.

138

Aantal vrienden van Jazz750